NGŨ CỐC HẠT DINH DƯỠNG GÓI TIỆN LỢI

195.000 

Ngũ cốc siêu Dinh dưỡng tiện lợi dạng gói Mami Farm. Với hơn 20 loại hạt gồm 15 loại hạt nông sản và 7 loại hạt nhập khẩu.

NGŨ CỐC HẠT DINH DƯỠNG GÓI TIỆN LỢI

195.000 

Gọi ngay